Encore Pro

Encore Pro

EncorePro các bệnh nhân sự hợp tác lưu dữ liệu
Người dùng đánh giá
4.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
Phiên bản mới nhất:
2.16.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Respironics, Inc.
EncorePro là màn hình phiên bản (không web-dựa) cơ sở dữ liệu giải pháp hỗ trợ SmartCard uploads và download.
EncorePro các bệnh nhân sự hợp tác lưu dữ liệu... bởi rất nhiều người Respironics qua thiết bị đồ họa và statistical phân tích. Với Encore Pro, một bệnh nhân điều trị lịch sử có thể được duy trì và bệnh nhân là phương pháp điều trị sự hợp tác có thể assessed.
Thông tin được cập nhật vào: